Înscrieţi-vă la newsletter şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate.

Inchide

Trimite unui prieten

În derulare

Exportă PDF - În derulare Tipăreşte pagina - În derulare Trimite unui prieten - În derulare

"Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității"

Beneficiar: RNP-Romsilva-Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A.


Scopul proiectului: Menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din siturile Natura 2000 Munţii Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) prin implementarea măsurilor de conservare, creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul factorilor de interes şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Munții Rodnei.


Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Implementarea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 Munţii Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) şi a măsurilor de protecție a biodiversității prevăzute în Planul de Management.
2. Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul factorilor de interes local, regional și național privind necesitatea conservării biodiversităţii din siturile Natura 2000 și Parcul Național Munții Rodnei.
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin crearea unui sistem eficient, viabil și performant de prelevare a datelor biologice, stocare, analiză și decizie rapidă de management.


Rezultatele principale ale proiectului:
1. Măsuri active și non-active de management conservativ pentru specii și habitate de interes comunitar (un sistem video performant de supraveghere, control și monitorizare).
2. Măsuri de informare și conștientizare privind prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar.
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare al factorilor de interes: o "Bibliotecă Vie a Parcului Național Munții Rodnei" cu 116 cărți, conferințe de presă, workshop-uri, film documentar și reclame, simpozion național, tabere Junior Ranger, sesiuni de comunicări, seminarii regionale, o Convenție a Ariilor Protejate din Carpații Orientali, workshop internațional etc.
4. Creșterea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Național Munții Rodnei prin instruiri în interpretarea imaginilor satelitare, monitorizarea speciilor de interes comunitar prin tehnici și metode moderne, evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor etc.


Localizarea proiectului: Proiectul va fi implementat la sediul RNP - ROMSILVA - Administrația Parcului Național Munții Rodnei R.A. din localitatea Rodna, respectiv pe teritoriul ariilor naturale administrate de aceasta, în județele Bistrița-Năsăud și Maramureș.


Valoarea: 47.858.966,97 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR de 40.680.122,21 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 7.178.844,76 lei (15%).


Perioada de implementare este între data 21.04.2022 și data 31.12.2023, conform contractului de finanțare nr. 1384/21.04.2022

Codul MySMIS: 2014+ 152261

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

 

 

 

Înapoi pe index