Înscrieţi-vă la newsletter şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate.

Inchide

Trimite unui prieten

Obiectivele prioritare

Exportă PDF - Obiectivele prioritare Tipăreşte pagina - Obiectivele prioritare Trimite unui prieten - Obiectivele prioritare

Menirea administraţiei parcului este în principal aceea de a monitoriza întreaga activitate de pe raza parcului, în scopul protejării patrimoniului natural de o valoare inestimabilă a Munţilor Rodnei.


Dintre cele mai importante obiective amintim:

 • Implementarea acţiunilor prevăzute în planul de management. 
 • Realizarea unor propuneri de proiecte, pentru accesarea diverselor surse de finanţare.
 • Iniţierea unor programe turistice atractive, în scopul generării de venituri pentru APNMR şi comunitaţile locale limitrofe.
 • Realizarea de noi facilităţi pentru turişti (refugii, locuri de popas cu bănci, parcări, panouri informative), întreţinerea şi renovarea celor existente.
 • Derularea acţiunilor de voluntariat stiinţific şi divers pe raza parcului. Acestea vor contribui pe de o parte la realizarea obiectivelor APNMR şi constituie totodată un prilej de mobilizare şi implicare a comunităţii locale la activităţi concrete, realizând o participare activă a acestora.
 • Cartarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar prin digitizarea imaginilor satelitare sau a aerofotografiilor de pe raza PNMR şi verificarea lor în teren.
 • Cartarea punctelor de interes speo- şi biospeologic din PNMR.
 • Calcularea optimului populaţional pentru o serie de specii cheie de floră şi faună.
 • Completarea formularului de revizuire a Rezervaţiei Biosferei Munţii Rodnei.
 • Demersuri în vederea includerii PNMR în cadrul unor reţele internaţionale ce promovează turismul ecologic şi comuniunea armonioasă a omului cu natura (PAN Park, MAB UNESCO).
 • Realizarea lucrării „Biodiversitatea Parcului Naţional Munţii Rodnei - Rezervaţie a Biosferei" şi publicarea acesteia.
 • Inventarierea grupelor taxonomice de faună care nu au fost studiate în Munţii Rodnei şi monitorizarea celor de interes deosebit pentru conservare.
 • Realizarea unor linii de management pentru o serie de specii şi habitate prioritare pentru conservare.
 • Realizarea unor schimburi de experienţă cu alte arii protejate din ţară şi străinătate, cu management similar APNMR.
 • Realizarea unei infrastructuri adecvate pentru PNMR, prin înfiinţarea unor centre de vizitare, puncte de informare, refugii montane, care să ofere vizitatorilor şi turiştilor oportunitatea de a beneficia de informaţii şi sigurantă pe parcursul vizitării parcului.
 • Se vor continua şi iniţia noi colaborări şi parteneriate cu institute de cercetare, universităţi, ONG-uri, instituţii de învăţământ, cluburi, servicii şi formaţii, în scopul menţinerii şi dezvoltării capacităţii de comunicare şi sprijin bilateral.

Înapoi pe index